วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว                                                                                                                                                             


ชื่อ นางสาวประกาศรี ชื่นอารมณ์
ชื่อเล่น แอน
คบ.2 การประถมศึกษา หมู่1
รหัสนักศึกษา 554188014
ภูมิลำเนา ราชบุรี


ชื่อ นางสาวกันทิมา เอี่ยมสะอาด
ชื่อเล่น กัน
คบ.2 การประถมศึกษา หมู่1
รหัสนักศึกษา 554188017
ภูมิลำเนา ราชบุรี