วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว                                                                                                                                                             


ชื่อ นางสาวประกาศรี ชื่นอารมณ์
ชื่อเล่น แอน
คบ.2 การประถมศึกษา หมู่1
รหัสนักศึกษา 554188014
ภูมิลำเนา ราชบุรี


ชื่อ นางสาวกันทิมา เอี่ยมสะอาด
ชื่อเล่น กัน
คบ.2 การประถมศึกษา หมู่1
รหัสนักศึกษา 554188017
ภูมิลำเนา ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น